ادامه کارزار اعتراضی هم‌میهنان در متن انقلاب ملی ایران | چهارشنبه ۱۹ بهمن ۲۵۸۱

تصاویر و ویدئوهای همرسانی شده از تهران، بندرعباس، مشهد، تالش و … نشان می‌دهد که قلب انقلاب ملی همچنان و در جای‌جای ایران بزرگ در حال تپیدن است.

#من_وکالت_میدهم

#علیه_فراموشی

#انقلاب_ملی

@Unikador