ادامه حمایت‌ هم‌میهنان از شاهزاده | طنین‌انداز شدن شعار «شاهزاده کجایی/به داد ما بیایی» در تهران

پنج‌شنبه ۶ بهمن ۲۵۸۱ – ویدئو‌های همرسانی شده از محله‌های مختلف تهران روایتگر ادامه اعلام حمایت هم‌میهنان از شاهزاده رضا پهلوی در متن انقلاب ملی ایران است.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador