اختلال جی پی اس کشور، توسط سپاه برای به کشتن دادن مردم

با افزایش احتمال درگیری نظامی در منطقه رژیم ایران نگران اقدام متقابل آمریکاست و برای مقابله با آن اخلال در سیستم GPS با هدف منحرف کردن موشک‌های هوشمند نقطه‌زن را تمرین کرده است…

#یونیکا

#بازی_با_زندگی_مردم

#رژیم_اهریمنی