اخبار شبانگاهی یونیکا – یکشنبه ۲۱ فروردین ۲۵۸۱ –کرامت به سبک خمینی؛ هر ایرانی ماهانه یک نان سنگک

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد.

یونیکا یونیک و آوانگارد

#اخبار_یونیکا

#جنبش۲۵۸۱

#سیاست

#تهران

@Unikador