اخبار شبانگاهی یونیکا–دوشنبه ۱۵ فروردین ۲۵۸۱ – نخستین اعتصاب در سال ۲۵۸۱

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدید ترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد.

یونیکا یونیک و آوانگارد

#اخبار_یونیکا

#برجام

#ایران

#اوکراین

#اعتصاب_سراسری