اخبار شبانگاهی یونیکا – آدینه ۲۰ فروردین ۲۵۸۱ – اشتباه راهبردی آمریکایی‌ها و دور برداشتن ملاها

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد.

یونیکا یونیک و آوانگارد

#اخبار_یونیکا

#جنبش۲۵۸۱

#ایران

#شهبانو_فرح_پهلوی

@Unikador