اخبار شبانگاهی یونیکا – آدینه ۱۹ فروردین ۲۵۸۱ –  شهبانو از بیمارستان مرخص شدند؛ جای نگرانی نیست

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد.

یونیکا یونیک و آوانگارد

#اخبار_یونیکا

#جنبش۲۵۸۱

#ایران

#شهبانو_فرح_پهلوی

@Unikador