اخبار شبانگاهی یونیکا ׀ پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۲۵۸۱ ׀ تهران در سکوتی مرگبار ׀ جنوب یک‌پارچه اعتراض

در اخبار شبانگاهی یونیکا، جدیدترین اخبار مرتبط با ایران را با شما همراهان گرامی مرور می‌کنیم. بخش شبانگاهی اخبار یونیکا، اخبار را بدون سانسور و آنگونه که در دنیای واقعیت اتفاق می‌افتد به شما ارائه می‌دهد.

یونیکا یونیک و آوانگارد

#اخبار_یونیکا

#جنبش۲۵۸۱

#اعتراضات_سراسری

#خوزستان