اجماع جهانی علیه رژیم رسما کلید خورد ׀ سلسله خبر‌های ویران کننده برای رژیم

دو اتفاق ویران کننده برای رژیم در دو روز متوالی / یک روز پس از افشاگری نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل و انتشار اسناد فوق سری در فضای تحت وب، امروز و در خبری دیگر رویترز مدعی شد آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان قطعنامه پیشنهادی با موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس ارائه داده‌اند…

#سیاست

#ایران

#براندازی

@Unikador