اجرای مکانیسم ماشه؛ هشدار غرب به جمهوری اسلامی | رسانه‌های جهان | شنبه ۱۶ اردیبهشت ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان
#برای_ایران
#انقلاب_ملی_ایران
#ایران_معبد_ماست
@unikador