اثرات کارزار فشار حداکثری رهبری شده توسط ایالات متحده بر روی رژیم ایران

کارزار #فشار_حداکثری ایالات متحده بر روی #رژیم_ایران شامل جلوگیری از جاری شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی، اخراج دیپلمات های رژیم ایران، منع ماهان ایر و سفر بدون‌ویزا می باشد…