اتحادیه اروپا و انقلاب ملی ایران | چرا و چگونه اروپا باید به این انقلاب کمک کند؟

 اتحادیه اروپا اگر بخواهد می‌تواند با حمایت از انقلاب ملی به سقوط سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران کمک کند. سقوط جمهوری وحشت؛ و آزادی ملت ایران به سود اتحادیه اروپا نیز هست. وظیفه ما ایرانیان خارج از کشور آن است که در این مسیر بر دولتمردان اروپایی فشار بیاوریم.

** به قلم سعید قاسمی‌نژاد در ایندیپندنت فارسی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador