اتحادِ شومِ «سرخ،سیاه،آبی،سبز» در رویارویی با سیاست‌های ارزش‌مدار

 وعده‌ی مسکویچی‌های اسبق و چین‌وطنی‌های امروز در نهایت به اینجا رسید که با حمایت رژیم اسلامی آن  را به دنیا عرضه و از این طریق منطقه‌ی خاورمیانه را به ویرانه تبدیل کردند و مردمانش زیر پای فرقه‌های متعدد اسلام‌گرا کشته یا آواره و بی‌خانمان شدند.

**پادکست صوتی یادداشتی به قلم فرد صابری در کیهان لندن

#فرد_صابری

#یادداشت_سیاسی

@Unikador