آیت الله: بازی در شکاف بینِ جنگ و صلح

سال آینده، سال ۲۰۲۲، با متغیرهای زیاد و چالش‌های دور و نزدیک همراه خواهد بود. از همین رو تصور اینکه بازگشت رژیم ایران به توافق هسته‌ای همه مشکلات منطقه و جهان را حل خواهد کرد، تصوری بسیار ساده‌لوحانه است

** برگردان یادداشت «سام منسی» در شرق الاوسط(ترجمه توسط کیهان لندن)

#سال۲۰۲۲

#تحلیل_سیاسی

#رژیم_ایران

@Unikador