آیت‌الله و شرقی‌ها: از دلدادگی تا وادادگی

برخی تحلیلگران معتقدند روسیه نه فقط در جریان مذاکرات اتمی بلکه اساساً در مورد فعالیت‌های اتمی و نظامی جمهوری اسلامی نقش «ارباب» رژیم اسلامی در ایران را دارد و از جمهوری اسلامی به عنوان «رعیت» گوش به فرمان خود پشت میز مذاکره جهت معاملاتی با دیگر قدرت‌ها، فراتر از رژیم ایران و برنامه اتمی، بهره‌ می‌برد…

**برداشتی آزاد از کیهان لندن

#نگاه_به_شرق

#تحلیل_سیاسی

#خامنه‌ای

@Unikador