آیا می‌دانید؟ رژیم تنها و در ده روز گذشته بیش از ۲۵۰ گزارش و مقاله علیه پهلوی منتشر کرده است

برای درک بیشتر میزان هراس رژیم از نام پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و خانواده‌اش بیش از ۲۵۰ مقاله و گزارشی که در ده روز گذشته و به دستور اتاق فکر‌های جمهوری اسلامی در نشریات مزدبگیر حکومتی منتشر شده را لیست کرده‌ایم. عنوان مطلب، نام نشریه و تاریخ اخبار در تصاویر قابل مشاهده است.

*تاریخ تنظیم: پنج‌شنبه ۱۳ بهمن ۲۵۸۱

#من_وکالت_میدهم

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

@Unikador