آیا مذاکرات به بن بست رسیده است!؟

خبرنگاران حکومتی اعزامی به وین از بن بست در مذاکرات خبر می‌دهند. این مرحله بنا به عقیده تحلیلگران  همان «برجام ۲» یا «برجام موشکی و منطقه‌ای» است…

#سیرک_مذاکرات

#برجام۲

#گزارش_ویژه

@Unikador