آیا مجتبی پشت فرمان نشسته است؟

در فاز آخر هر کس با ملاها کوچکترین زاویه‌ای داشته باشد را از دایره خودی‌ها رانده می‌شود. تصفیه‌های گسترده شروع می‌شود و دایره خودی‌ها کوچک و کوچکترو ناکارآمدی‌ها عمیق‌تر و تعداد مخالفین بیشتر و بیشتر و نهایتاً سیل اعتراضات می‌آید و همه چیز را با خود می‌برد.  حاکمان کنونی ایران در این فاز قرار دارد…

** یادداشتی به قلم کاوه کامرانیان

#مجتبی_خامنه_ای

#فاز_نهایی

#کاوه_کامرانیان

@Unikador