آیا فرقه تبهکار «قیمت مذاکره» را خواهد پرداخت؟!!!! – نکته نوشت

آیا حکومت امام زمانی حاضرست که از صدور انقلابش دست بردارد و به مثابه یک حاکمیت عادی رفتار نماید؟

#یونیکا

#مذاکره

#زمان_فیلی