آیا عملیات «آخوندک» در تنگه هرمز تکرار می‌شود؟

هر چه تنش ها بین واشنگتن و تهران افزایش می یابد چشم انداز #درگیری_مسلحانه نیز به طور فزاینده ای رو به افزایش است. خواه این درگیری مستقیم باشد خواه درگیری بین #آمریکا و گروه های نیابتی رژیم در منطقه خاور میانه خصوصا #خلیج_فارس…