آیا سکوت جاری، آرامش پیش از توفان برای رژیم است؟

در یک گزارش کلی از نشریه اکونومیست هزینه شورش خمینی و یارانش در سال ۵۷ تا به امروز برای ایران و ایرانیان چیزی در حدود تقریبی ۳۰ سی تریلیون (۳۰ هزار میلیارد)  دلار آمریکا تخمین زده شده است. قبل از خیزش سراسری در دیماه ۹۶ نیز، اخبار و اطلاعات مشابهی، بین مردم می چرخید.دی ماه ۱۳۹۶ نقطه عطفی، در حیات سیاسی مردم و رژیم زالو صفت حاکم بر کشور بود آیا این مقدمه برای یک خیزش بزرگ است ؟

#یونیکا

#براندازی

#خیزش_بزرگ

@Unikador