آیا سرنوشت معمر قذافی را باید بر پیشانی علی خامنه ای هم دید؟ نابود شدن با متد قذافی

در طی چند روز گذشته مقامات دولت پرزیدنت #ترامپ و شخص ترامپ از ملایان خواست تا با او تماس بگیرند تا حجت را بر آشوبگران تمام کرده باشد . حال تروریستهای پاسدار میگویند تماسی گرفته نخواهد شد و امریکا هم جرات حمله ندارد . ملایان اروپا را تهدید میکنند ، دقیقا کاری که #معمر_قذافی میکرد . آیا سرنوشت معمر قذافی را باید بر پیشانی علی خامنه ای هم دید ؟!!!

#یونیکا