آیا روسها برای رضای خدا و آیت‌الله موش می‌گیرند؟

میدان‌داری روسیه در مذاکرات احیای برجام در فضای مجازی و رسانه‌های داخل و خارج ایران، همچنین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی با انتقاد و کنایه‌های زیادی روبرو شده است. حال یک پرسش در اینجا مطرح می‌شود: آیا  اولیانف به نمایندگی از آیت‌الله، صحنه‌گردان اصلی جمهوری اسلامی در مذاکرات وین است؟

#روسیه

#گزارش_تحلیلی

#مذاکرات_وین

@Unikador