آیا دولت‌های غربی به تنظیم کارخانه بازگشته‌اند؟ «تغییر رفتار» و مماشات با «هیچ»‌های ایران‌ستیز

آیا دولت‌های غربی به تنظیم کارخانه بازگشته‌اند؟ به عبارت دیگر آیا آنها همچنان بر «تغییر رفتار» و مماشات با «هیچ»‌های ایران‌ستیز اصرار می‌ورزند؟ مذاکرات فشرده غربی‌ها با ملاها ادامه دارد. آنهم در شرایطی که آمریکا و بعضی دولت‌های اروپایی مثل آلمان و فرانسه تاکید کرده‌اند اولویت آنها دیگر «احیای برجام» نیست. با اینهمه مواضع‌ آنها نسبت به جمهوری اسلامی متناقض است…

منبع: کیهان لندن

#گزارش_تحلیلی

#سیاست

@Unikador