آیا خودکار «قرمز» ملایان «آبی» هم می نویسد ؟!!!! – نکته نوشت

دو راه پیشنهادی ایالات متحده  به رژیم ، شامل تبدیل شدن به حاکمیتی نرمال یا فروپاشی ، تکلیف موجودیت دوزخ‌سازان را به صراحت روشن کرده است. عده‌ای اندک و معلوم‌الحال اما معتقدند خودکار قرمز رژیم می‌تواند آبی هم بنویسد!!!

نویسنده: زمان فیلی