آیا حضور هیئت اسرائیلی در وین مانع احیای برجام خواهد شد؟

موضع اسرائیل در قبال احیای برجام کاملا روشن و آشکار است و تل‌آویو همواره تاکید می‌کند که حق پاسخ به هر تهدید یا اقدامی را برای خود محفوظ می‌داند و بدون توجه به نتیجه مذاکرات، هر طور که مناسب ببیند علیه برنامه هسته‌ای ایران اقدام می‌کند. حال پرسش اینجاست که آیا حضور هیئت اسرائیلی در وین مانع احیای برجام خواهد شد؟

منبع: ایندیپندنت

#سیاست

#سیرک_مذاکرات

#برجام

@Unikador