آیا جنگی پیش روست ویا تهدیدات تو خالی هستند؟

طی ۴۰ سال گذشته منطقه ما چندین بار در شرایطی قرار گرفت که احتمال شروع #جنگ با #رژیم_تهران بسیار بالا بود اما هرگز جنگی اتفاق نیفتاد. آیا این‌بار تهدیدات جنگ واقعیست یا پوچ ؟…

مقاله ای در شرق الاوسط به این موضوع میپردازد

#یونیکا