آیا جاه‌طلبی ملاها، اسرائیل را به استفاده دوباره از «دکترین بگین» ترغیب خواهد کرد؟

یاکوف کاتز، سردبیر روزنامه اسرائیلی «جروزالم‌پست»، در یادداشتی، با نگاهی تاریخی به «دکترین بگین»، سیاستی مبنی‌بر ضرورت مقابله اسرائیل با دستیابی دشمنان آن کشور به تسلیحات هسته‌ای، نحوه مقابله اسرائیل با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آزمونی دوباره برای این دکترین می‌داند.

** منبع: جروزالم پست / ترجمه: ایندیپندنت مژگان غفاری شیروان

#سیاست

#خاورمیانه

#دکترین_بگین

@Unikador