آیا اسرائیل قادر است ضربه نهایی را به جمهوری اسلامی بزند؟

در روزهای اخیرا بازار تهدید به حملات نظامی به رژیم ایران از سوی مقامات اسرائیلی داغ است. اسرائیل با چه مولفه‌هایی چنین تهدیداتی را مطرح می‌کند؟ آیا این کشور چراغ سبز را از آمریکا گرفته و یا اصلا منتظر این چراغ سبز خواهد ماند؟

#اسرائیل

#برنامه_اتمی

#گزارش_تحلیلی