آورد‌گاه نهایی: خیابان | این موج فرو نخواهد نشست

مردم ایران نشان داده‌اند که خواسته‌هایشان را دیگر به هیچ شکلی در ساختار جمهوری اسلامی و با توسل به هیچ جریان و چهره‌ای در حکومت، یا وابسته به حکومت، جستجو نمی‌کنند و ایستاده‌اند تا با «تغییر»، حکومتی بر پایه دموکراسی و با هدف سعادت ملّی برای همه شهروندان بنا بگذارند. آنها از سال گذشته با همبستگی، صحنه‌ای از اتحاد ملّی در کشور به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند توان به عقب راندن جمهوری اسلامی را دارند.

امروز حکومتی که پس از هر تحرک اعتراضی مردم، ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شده و به شدت با اختلافات و ریزش درونی نیز روبروست، در برابر «قدرت مردم» قرار گرفته و شهروندان نیز دریافته‌اند با تکیه بر همین قدرت می‌توانند پیروزی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به دست بیاورند.

** تحلیلی از روشنک آسترکی در کیهان لندن

 #ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador