آوردگاه «قدرت نرم» غرب در برابر «قداره کشی» پوتین

اینکه مقاومت اوکراین چقدر ادامه پیدا می‌کند قابل پیش‌بینی نیست اما در همین پنج روز دولتمردان این کشور و ارتش و مردم اوکراین انگیزه‌های میهنی خود را به دنیا اثبات کردند. قوای روسیه در لجستیک نیروهایش با مشکلات اساسی از جمله ارسال غذا و سوخت برای تانک‌ها و کامیون‌ها روبرو شده‌اند. در خصوص واکنش غرب اما نظرات بسیاری مطرح است. اما نظر غالب در افکار عمومی اینست که غرب با بی عملی در برابر این تجاوز عریان باعث گستاخ تر شدن پوتین برای حمله همه جانبه به خاک همسایه غربی خود شده است. در مقابل برخی دیگر می‌گویند پوتین در دامی که غرب برای او پهن کرد افتاده تا با منزوی شدن و درگیر شدن در یک درگیری فرسایشی رو به اضمحلال رود.

#گزارش_تحلیلی

#اوکراین

#پوتین

@unikador