‌آنچه شاهین نجفی با ترانه «شاح» به انقلاب ملی ایران هدیه کرد

شاهین نجفی، در اثر جدید خود «شاح»، با لحنی صریح، تلخ و گزنده به حامیان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و گروه‌های چپ و توده‌ای می‌تازد، بر تمامیت ارضی ایران تاکید می‌کند و رضا شاه پهلوی را به خاطر خدماتش به ایران می‌ستاید.

منبع: ایندیپندنت فارسی

#شاهین_نجفی

#شاح

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador