آنچه شاهزاده رضا پهلوی در دفتر یادبود بازدید‌کنندگان از دیوار ندبه نوشتند

برگرفته از ویدئوی منتشر شده در دیوار‌نوشت شاهدخت نور پهلوی در اینستاگرام.

آنچه شاهزاده رضا پهلوی در دفتر یادبود بازدید‌کنندگان از دیوار ندبه نوشتند:

«برای صلح، برای آزادی، برای امنیت، برای کرامت انسانی و زندگی با هم؛ من به مردم ایران و اسرائیل درود می فرستم.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#دیوار_ندبه

#پیمان_کوروش

@Unikador