آمارسازی فرازمینی رژیم از وضعیت موجود کشور: ایران، یک از شادترین کشور‌های جهان

یک روزنامه حکومتی در ایران، بر اساس نظرسنجی داخلی نامعلوم مدعی شده، ایرانیان در سال ۱۴۰۱ از زندگی رضایتی نزدیک به ۷۰درصد دارند!

منابع: کیهان لندن و منابع آماری بین‌المللی

#آمارسازی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#برای_ایران

@Unikador