آقای بایدن؛ «ننگ» با «رنگ» پاک نمی‌شود

بایدن و تیمش با مهارت هر چه تمام‌تر و در جهت فریبِ افکار عمومی از این کلاه به آن کلاه می‌کنند و رسانه‌ها را به دنبال نخود سیاه می‌فرستند تا در حالی که همه مشغول چانه‌زنی بر سر تروریستی بودن یا نبودن سپاه و بعد از آن یکی از شاخه‌های این اختاپوس جهنمی یعنی سپاه قدس هستند، آنها با سرعت هر چه بیشتر به سمت در آغوش گرفتن ملاها پیش بروند.

#برجام

#سیاست

#بایدن

@Unikador