آغوش باز دیکتاتورهای آمریکای لاتین به روی مرگ سالاران جمهوری اسلامی

آغوش باز دیکتاتورهای آمریکای لاتین به روی مرگ سالاران جمهوری اسلامی بار دیگر نشان می‌دهد که امنیت قاره آمریکا تا چه اندازه در خطر است؛ زیرا رژیم‌های اقتدارگرا در این منطقه «مانند علف هرز» در حال رشد هستند. صرف‌نظر از خطر پایگاه جاسوسی چین در کوبا، این منطقه نیازمند رهبریِ کنشگرایانه و بازدارنده است، تا پیش از تثبیت دیکتاتوری‌ها و پیش از شعله‌ور شدن آتش درگیری‌های نظامی، وارد عمل شود. آیا آمریکای تحت رهبری بایدن عزم و اراده‌ای برای این کار دارد؟!

منابع: فاکس‌نیوز هیل ایندیپندنت فارسی

#گزارش_سیاسی

#امنیت_بین‌المللی

@Unikador