آغاز اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت در سال جدید

در پی انتشار فراخوانی برای اعتصاب، از نخستین ساعات صبح امروز، دوشنبه ۵ اردیبهشت ۲۵۸۱، کارگران پیمانکاری صنعت نفت در پتروشیمی بوشهر، پالایشگاه اصفهان، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی هنگام و فاز ۱۹ عسلویه دست به اعتصاب زدند…

** منبع: کیهان لندن

#صنعت_نفت

#اعتصابات_سراسری

#براندازی

@Unikador