«آسدعلی باید بلند شوی» و جز این نیز هیچ چاره‌ای نیست… – نکته نوشت

آنچه مشاهده می‌گردد پیام‌رسانی نماینده‌ بعضی کشورها مثل عمان و آلمان است که آخرین توصیه‌ها را به گوش اندرونی‌نشینان بیت منتقل می‌نمایند که «آسدعلی باید بلند شوی» و جز این نیز هیچ چاره‌ای نیست!!!

#یونیکا

#خامنه_ای

#زمان_فیلی