آخرین بحران ملایان ؛ آیت الله ها تغییر میکنند

سخت می‌توان پیش بینی کرد ملایان در شرایط غیر عادی دست به چه کاری می‌زند. یکی از گزینه‌هایشان این‌ است که جنگی گسترده راه بیاندازد و اگر چنین کنند بدون هیچ تردیدی به فروپاشی نظام شان منجر می‌شود یا انگشت پشیمانی می‌گزد یا خسارت‌هایی را متحمل می‌شود به این امید که در آینده توافقی صورت گیرد…

#یونیکا

#تفسیر_سیاسی

#رژیم_ملایان

#جنگ