آخرین بازمانده از خرس‌های ساواک که مخفیانه در آلمان زندگی می‌کند | مستندی از حامد محمدی

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تا گروه‌ها و چهره‌هایی که سابقه فعالیت در گروه‌های مسلح اسلامی و مارکسیستی دارند علیه ساواک موضع گرفته‌اند!  همان‌هایی که می‌گفتند پیش از انقلاب خرس به جان زندانیان سیاسی می‌انداختند پای ثابت صندوق‌های رای جمهوری اسلامی بودند: لیست امید جایی که نام دری‌نجف آبادی و ری‌شهری را نوشتند به صندوق انداختند. آنها حالا مدافع حقوق بشر شدند.

#حامد_محمدی

#خرس_ساواک

#انقلاب_ملی

@Unikador