آتش مُرداد را بر دلِ بَهمن بزن | کجای این خط‌کشی روشن ایستاده‌اید؟ با مشروطه مردادی یا مشروعه بهمنی؟

۱۱۶ سال پس از صدور فرمان مشروطه ایرانیان خیز برمی‌دارند تا آتش «مشروطه‌ی مُردادی» را بر جان  «مشروعه‌ی بَهمنی» بزنند و طرحی نو دراندازند…

دی‌صفتم، دی‌سرشت

نیستم اردیبهشت.

آتش ِ مرداد را

بر دلِ بهمن بزن!

** گردآوری شده از منابع مختلف

#مشروطه

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador