آب پاکی «ماس» روی دست ملایان

سفر وزیرخارجه آلمان به ایران و پیامی که برای فرقه تبهکار داشت، می تواند نمایی از ماموریت نخست وزیر ژاپن باشد. آقای هایکو ماس خطوط اصلی سیاست اتحادیه اروپا در برابر بحران اخیر را برای حاکمان تبهکار ایران تکرار کرد و پیامدهای نادیده گرفتن آنها را یادآور شد…

#یونیکا

#منصور_امان

#میانجیگری