آبادانی‌ها برای دومین شب متوالی به خیابان آمدند ׀ بسیجی برو گمشو

شامگاه روز پنج‌شنبه، ۵ خرداد ۲۵۸۱، آبادانی‌ها برای دومین شب متوالی به خیابان‌ها آمدند و شعار‌هایی همچون «بسیجی برو گمشو»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «بی‌شرف، بی‌شرف» و … سر دادند.

#آبادان

#اعتراضات_سراسری

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador